数据库 Dataset:
https://github.com/xiu-ze/Poetry
参考文献 Reference:
[1]王政.星象文化与唐诗[D].辽宁大学,2014.
[2]邱建国.略论古典诗词中的星象观[J].宝鸡文理学院学报(哲学社会科学版),1995.
[3]王磊.论唐诗创作中的日月星辰意象[D].河北师范大学,2012.
[4]朱习文.古天文词汇研究[D].浙江大学,2005.
title
解读唐诗中的星象密码
background background background background down-arrow
开始探索
*推荐使用Chrome浏览器。
*Chrome is recommended as the browser
blue-star
繁星点点,你我其名
blue-star
古人眼中的星空
       中国传统星象有不少于六千年的发展和演变历史。几千年来,人们对于天体的向往和探索从未停止。早在先秦时代,中国古人已经有朦胧的天体意识,经过发展演变,形成了一套完整的天体系统。三垣、四象、五星、二十八星宿是古代最主流的星象学说派别。
       同时,古人挖掘星象和其他学说传说之间的联系,互相交叉印证,形成星象学说的不同维度,指导生产、生活与文化。
天球赤道
icon
黄道
icon
二十八星区
icon
太阳系
icon
*点击星象和维度可以查看具体内容
       在传统文学和生活中,古代人类为星宿创造了多样的别名。他们有的根据本名改编而来,有的通过比喻借代,将原先的存在的事物移植到天上,有的根据星星的寓意吉凶赋予了星占学的意义,有的根据传统神话与民族故事加以命名...... 多样的名称用于文学中,带来别样的韵律,并丰富了星象的文化内涵。
图 各星宿别名统计(可左右滑动查看全部)
blue-star
星象与“唐诗气象”
       古人的天具有更多人文色彩,星辰并非仅是遥远的光点,它们的形态、律动,与人世息息相通。古人对星辰充满神秘预见,亦怀有审美的钟情。在古代社会,星象文化不仅反映了自然的奥妙,更深刻地映照了人类的思想。这种文化,由外而内地融入文人的文学创作。
       经过前期星象文化充足丰沛的发展,到了盛唐时代,已形成了完备的星象谱系和广泛传播的星宿知识。在封建社会巅峰的大唐王朝,政治、经济、文化全面繁荣,星象文化深深渗透到唐诗创作之中,为文学创作勾勒出一片独特的审美领域。著名的“唐诗气象”可以被看作是星象文化的一种流溢,传承着那段古老而辉煌的星空情怀。
从唐诗数据中看,诗人婉转含蓄,用各式优美的别名,描绘灿烂星空和星空下的人与事物。
图 全唐诗常见星象别名词频统计结果(全样本)
       将散乱的词云按星宿分门别类梳理成诗词星空,可以发现星星的亮暗差异较大。有一些星星和一部分别名特别明亮,这说明诗人对一些星星和别名有着偏爱。其中,有的星星与皇权紧密相连(紫微、太白),有的赞美美好爱情(牛,女),有的与卜验吉凶的玄学相关(岁星),等等。
图 全唐诗常见星象别名词频统计结果(按星宿整理)
blue-star
辰星入诗,共托情思
blue-star
星象在唐诗中的运用
       在文学领域中,自然界事物常常作为意象融入作品,表达情感。作为遥不可及的“天外之物”,星辰有着属于自己的独特意象表达方式。由于前朝星象文化知识的累积丰厚,星象典故形成一个庞大的体系,为唐诗的创作提供了丰富而深邃的灵感源泉。
       唐诗在对星象有多重方面的运用。从入诗手法,即星象在唐诗中的用途来看,除去常见的以自身意象作为元素出现,星星常因其本身的特点,如光芒璀璨、恒若长明、寂寥清冷等,成为诗人在感慨人生和以物喻事时的载体。更有专门以星辰为题材,通过歌颂星辰来宣泄志向表达豁达之情,亦或以星作为代语,用星的名号替代其他事物,创造出幽远而深邃的表达方式。
图 星象与入诗手法
       星辰,如同一幅璀璨画卷,映照出诗人心灵深处的哲思和情感舞台。诗人常将星辰用于哲理感怀之中,也歌咏星辰抒发志向,或是借有关星辰的神话传说,歌咏史事,吟咏英雄豪杰。不同的星辰在不同的题材有所偏重,如牛郎织女常被运用于爱情离别、闺怨深情的诗篇,而紫微、北斗等则往往为歌颂皇权、抒发政治情感提供独特的艺术媒介。
blue-star
星象、情感与诗人
       “以我观物,故物皆著我之色彩”。透过星象中的诗词,折射出的是诗人的万千情感世界。
       诗人们在选择星象入诗时,还 具有相当强烈的主观性,即内在动机,因为同写星象文化,风格各异,特征显明。不同的喜好观,不同的人格气质,塑造了不同的诗风。
负向情感 正向情感
著名诗人常用意象及其表达情绪统计
blue-star
以人为镜,仰望诗星
blue-star
诗人描绘的万千诗词星空
       诗人对不同星象的偏好,直接反映了他们的性格、志向和情思。这样的偏好好似窥探他们内心的一扇窗户,透露出他们独特的情感体验,社会经历和生活态度。对特定星象的钟情不仅仅是感情的抒发,更是对人生深刻思考的体现。因此,透过对星光的选择,我们能够直观地感受到诗人的鲜明个性以及对生活探寻的经历和态度。一首首诗词化作星空中的星星,为我们带来别样的体悟。
       我们选取了四个唐代典型诗人,其对星象的运用具有明显的偏好,反映了诗人本身的气质和理想志向。并为每个诗人选取了一首代表性诗词,并对其进行可视化编码,分别看看星象在其中是如何运用,去表现诗人情感的。
illustration
杨炯·灵台诗人
杨炯对形象具有身后的造诣,接近当时的官方潮流。
《和骞右丞省中暮望》
故事閒台阁,仙门蔼已深。旧章窥复道,云幌肃重阴。
玄律葭灰变,青阳斗柄临。年光摇树色,春气绕兰心。
风响高窗度,流痕曲岸侵。天门总枢辖,人镜辨衣簪。
日暮南宫静,瑶华振雅音。
李白·太白星精
李白对星象的运用,成为其浪漫诗风气质的重要组成部分。
《拟古十二首 其六》
运速天地闭,胡风结飞霜。百草死冬月,六龙颓西荒。
太白出东方,彗星扬精光。鸳鸯非越鸟,何为眷南翔。
惟昔鹰将犬,今为侯与王。得水成蛟龙,争池夺凤凰。
北斗不酌酒,南箕空簸扬。
白居易·紫微映照
紫微的频繁运用,体现了白居易的士大夫情怀,映射其政治理想。
《送令狐相公赴太原》
六纛双旌万铁衣,并汾旧路满光辉。青衫书记何年去,红旆将军昨日归。
诗作马蹄随笔走,猎酣鹰翅伴觥飞。北都莫作多时计,再为苍生入紫微
杜甫·北斗情怀
杜甫对北斗的爱,是对君主,对国家深沉的爱。
《夏日杨长宁宅送崔侍御、常正字入京》
醉酒扬雄宅,升堂子贱琴。 不堪垂老鬓,还对欲分襟。
天地西江远,星辰北斗深。乌台俯麟阁,长夏白头吟。
custom-stars custom-stars
我们对2385首诗歌均进行了星星的绘制,组成了唐代诗词星空。让我们点击星空或者左边的面板,进行自由探索。
开始探索星空
Dataset/References